2017 m.

Ekskursija į Muitinės muziejų
Ekskursija į Muitinės muziejų

Ekskursija į Muitinės muziejų

Kovo 11 – ąją klubo nariai nutarė paminėti aplankant Lietuvos muitinės muziejų. Atsiradus Lietuvos valstybei atsirado ir muitinė. Ten sužinojome, kad Lietuvos respublikos istorija ir Lietuvos muitinės veikla glaudžiai susijusi, bei keičiantis periodui keitėsi ir muitinės veikla. Laibai dėkingi Indrei…

Taktinė medicina lauko sąlygom
Taktinė medicina lauko sąlygom

Taktinė medicina lauko sąlygom

Eilę metų klubo nariai domėjosi kaip elgtis ekstremalioje situacijoje kurioje kyla pavojus sveikatai ar net gyvybei. Todėl venas iš klubo narių, medikas Motiejus Dulksnys, pasiūlė sudalyvauti jo vedamuose taktinės medicinos kursuose ir pasidalinti informacija bei savo patirtimi. Kursuose buvo kalbama…