Klubo Gintis 3 m. gimtadienis

Š.m. kovo 9 d. klubas Gintis minėjo 3-iąsias klubo įkūrimo metines. Gražų šeštadienio rytą gausus būrys klubo narių, bičiulių ir ištikimiausių draugų susirinko pasveikinti ir pagerbti klubo prezidentę, internetinio portalo valdytoją ir tvarkytoją Inesą Stankevičienę, pagrindinį klubo įkūrėją, idėjinį vadą, instruktorių-trenerį Egidijų Stankevičių bei jo pagalbininkus-asistentus Algį Cibulską, Darių Nadzeiką. Klubo nariai vertindami Jūsų nuolatinį triūsą džiaugiasi klubo veiklos rezultatais ir linki, kad visi gražūs, šilti, nuoširdūs gausiai išsakyti sveikinimai bei palinkėjimai būtinai išsipildytų, o svajonės ir tikslų siekimas atvedęs Jus čia, kur dabar esate, nuvestų ten, kur svajojate būti! Tegul jus lydi sėkmė ir pasisekimas!