Šaudymas lauko šaudykloje

Praktiniu šaudymu ir šaunamaisiais ginklais besidomintys klubo Gintis nariai ir jų draugai saulėtą kovo 30 d. šeštadienio popietę tradiciškai rinkosi lauko šaudykloje Pamarazių k., Vilniaus raj. Šaunamojo ginklo panaudojimo, valdymo teoriniais bei praktiniais aspektais kaip visuomet mums talkino klubo Gintis ilgametis draugas ir profesionalus šaudymo instruktorius Vytautas Raguckas.
Pagrindinė ir visų svarbiausia praktinio šaudymo taisyklė, kurios privalu laikytis visiems ir visada, yra visų mūsų saugumas. Su ginklu privalu elgtis taip, lyg jis būtų užtaisytas, todėl šaudymas visada prasideda saugios elgsenos su ginklu instruktažu, po kurio seka pagrindiniai ginklo valdymo elementai (stovėsena, ginklo laikymas, taikymasis, nuleistuko nuspaudimas, ginklo užtaisymo būdai, šaudymo padėtys, dėtuvės keitimas), veiksmai panaudojus šaunamąjį ginklą (dėtuvės išėmimas, kontrolinis patikrinimas), aptariamos šaudymo situacijos, palaipsniui pereinant prie pagrindinės visų labiausiai laukiamos praktinio šaudymo dalies, kurios metu tobulinami įgūdžiai.
Praktinių gebėjimų ugdymo pagrindas yra žinių ir atitinkamų veiksmų taikymas praktikoje, todėl buvo šaudoma skirtingais atstumais nuo nustatytų šaudymo pozicijų pavieniais šūviais, kurių metu treniravome akies taiklumą ir šūvio atlikimą, pereinant prie staigaus šaudymo, praktikuojant parengtį, greitą ginklo nukreipimą į taikinį ir šūvį, ir prie sudėtingesnių dinaminio šaudymo situacijų, kuomet šaudoma iš skirtingų padėčių judant ar naudojant priedangas, naudojant skirtingą leistinų šūvių ar dėtuvių skaičių, kurių metu praktikuojama ir kita taktinė bei ginklo valdymo technika  – saugaus judėjimo su ginklu, šaudymo judant, šaudymo padėties pasirinkimo,  dėtuvių keitimo ir kt.
Tenka pripažinti, laikas šaudykloje tiesiog sprogsta nejučia. Lydimi gerų emocijų, nuskambėjusių šūvių aido ir ore tvyrančio parako kvapo judame namo.  Šaudymas su klubo Gintis nariais – gero laiko garantas tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems.

Vida
Klubas Gintis
2019 m. balandžio 12 d.
Vilnius

« 9 »