Atestacinis Ju Jutsu egzaminas

Š. m. gruodžio 20 d. į treniruočių salę vyrai rinkosi susikaupę; ruošėsi dar vienam žinių ir įgūdžių įvertinimui. Kaip visuomet, klubo narius atestavo klubo Gintis instruktorius Egidijus ir du ištikimi padėjėjai – Darius bei Algis.

« 3 »

Dagiau nuotraukų 

Egzaminas parsidėjo trumpa pramankšta. Po pramankštos atestuojami klubo nariai buvo suskirstyti į poras, kuriose jiems talkino kiti klubo aukštesnieji diržai. Iš pradžių buvo atliekami baziniai blokai nuo įvairių smūgių rankomis ir kojomis, vėliau pereita prie griovimų, metimų, vertimų, buvo atliekami smaugiamieji, skausmingi rankų ar kojų laužiamieji veiksmai, teko gintis nuo vieno beginklio ar net keletos užpuolikų, atakų peiliu ar grasinimų šaunamuoju ginklu. Egzaminas vyko intensyviu tempu, vieną komandą keitė kita. Stebėti ir vertinti atestuojamųjų narių reakciją, greitį, veiksmus, jų atlikimo technikas bei išmonę padėjo akylūs ir kompetentingi Egidijaus padejėjai.

Egzaminas vyko sklandžiai, pagal planą, o vyrai stengėsi kaip įmanydami ir plušėjo savęs negailėdami. Klubo Gintis treniruočių salėje smagu buvo matyti ne tik egzaminą laikančius klubo narius, bet ir jų artimuosius, draugus šeštadienio rytą atėjusius palaikyti saviškių. Egzaminui skirta valanda ir užduotys baigėsi, beliko visiems išsirikiuoti, atiduoti pagarbą savo mokytojams, teisėjams, vieni kitiems padėkoti ir tradiciškai įsiamžinti bendroje nuotraukoje.

Kol vyrai šluostė prakaitą, klubo instruktoriai aptarė atestuojamųjų narių įvertinimus, o klubo Gintis prezidentė Inesa rengė atestacinius diplomus, kurie netrukus iškilmingai ir buvo įteikti.

VKlubo Gintis vardu dar kartą nuoširdžiai sveikiname visus sėkmingai išlaikiusius atestaciją, o Džiugą, Valdemarą, Andžejų – papildžius juodųjų diržų savininkų sąrašą. Taip pat, visų klubo narių vardu dėkojame Egidijui, Dariui, Algiui už Jūsų darbą ir indėlį klubo nariams tobulėti.

Vida,
Klubas Gintis
2015 m. sausis, Vilnius