Savigyna – beveik kaip sportas, tik jūsų pergalė – jūsų gyvybė

Kartais kovų menų mėgėjai kelia klausimus: kuris kovos stilius yra geriausias, kokius kovinio sporto užsiėmimus turėčiau lankyti, kad galėčiau apsiginti? Atsakymus į šiuos klausimus galėsime rasti, tik suvokę savigynos prigimtį ir takoskyrą nuo sporto.

Savigynos sąvokos

  • Savigyna – tai elgesio, kovos būdų bei techninių priemonių visuma, nukreipta į specifinio tikslo įgyvendinimą.
  • Antroji savigynos sąvokos reikšmė yra susijusi su teise, su būtinąja gintimi. Skaitykite plačiau straipsnyje: „Kaip gintis gatvėje, kad nereikėtų gintis teisme?“

Kuo savigyna skiriasi nuo kovinio sporto?

  • Boksininko ar imtynininko pagrindinis tikslas – surinkti kuo daugiau taškų ir pelnyti pergalę, Jūsų tikslas – išsaugoti savo ar artimo žmogaus gyvybę, sveikatą.
  • Net ir pačiame nuožmiausiame sporte galioja taisyklės. Pvz.: UFC/MMA, liaudyje vadinamos kovų be taisyklių, taisykles sudaro 11 puslapių.
  • Tuo tarpu gatvėje taisyklių nėra, tačiau yra įstatymai, kurie gali skaudžiai atsisukti prieš jus, jei viršysite būtinosios ginties ribas.

Kas bendro tarp savigynos ir kovinio sporto?

  • Savigynos pagrindą sudaro kovinių sporto šakų elementai, tačiau skiriasi sportininkų ruošimų metodologijos
  • Gintyje dėstomų kovinių sistemų pagrindą sudaro kovinė sambo, boksas, ju-jutsu, kova su parankinėmis priemonėmis, išduoto savigynai šaunamojo ginklo, dujų balionėlio panaudojimas. Pagal šią metodiką profesionalūs sportininkai nerengiami, todėl net ir naudodami bokso, imtynių ar kitokius veiksmus šių kovinių šakų varžyboms tinkamai nepasirengsite. Būtinąjai ginčiai naudojama aiškiai apibrėžta taikomoji kovinė sistema, kuri gali pasireikšti tik tam tikromis sąlygomis (užpuolus). Kadangi ši metodika maksimaliai pritaikyta įvairaus amžiaus žmonėms, ją nesunkiai gali įvaldyti bei tobulinti ne tik turintys kovinę patirtį, bet ir naujokai. Taikomosios krypties metodikos pagrindą sudaro daugelio pasaulio nacionalinių dvikovinių sporto šakų elementai bei gebėjimas apjungti visus šių šakų įmanomus veiksmus siekiant nustatyto tikslo – apsiginti pačiam ir apginti aplinkinius nuo užpuoliko.

Savigynos paskirtys

Savigynos tikslai ir užduotys, priklauso nuo srities, kurioje ji yra taikoma, pvz.:

  • policijos ar muitinės pareigūnams dažniau tenka susidurti su besipriešinančių asmenų sulaikymu, todėl jų savigyna orientuota į laikiną neutralizavimą;
  • kariuomenėje savigyna daugeliu atveju nukreipta į visišką priešo sunaikinimą;
  • tuo tarpu civiliams gyventojams, kitaip nei jėgos struktūrose tarnaujantiems/dirbantiems asmenys, gyventojų savigyna gali susidurti su pačiomis įvairiausiomis grėsmėmis ir situacijomis. 

Todėl į tai atsižvelgiama ir sudarant savigynos mokymosi programą.