Savigynos seminaras sukarintoje jaunuolių stovykloje „Poligonas“

2015 m. birželio 27 d. ir liepos 18 d. klubo Gintis instruktorius Egidijus Stankevičius lankėsi sukarintoje vaikų ir jaunimo stovykloje „Poligonas“, Rūdninkų kariniame poligone, Šalčininkų raj. Kaip ir kiekvienais metais, tęsdami edukacines programas jauniesiems mūsų tėvynės piliečiams, pravestas pažintinis savigynos seminaras, kurio tikslas ne tik supažindinti jaunimą su savigyna, bet ir ugdyti jaunuolių pilietiškumą, jų sąmoningumą, jų užimtumą, skatinti nuo jaunų dienų rinktis aktyvią ir sveiką gyvenseną, be to, propaguoti muitininko profesiją.

« 3 »

Daugiau nuotraukų 

Jaunuoliai buvo supažindinti kas yra savigyna, kam ji reikalinga, kodėl šiais laikais būtina ne tik žinoti kaip, bet ir mokėti apsiginti, kokios parankinės priemonės gali padėti apsiginti, nukreipti dėmesį ar sustiprinti smūgio ar poveikio jėgą. Šiuolaikinė televizija perkrauta nenugalimų superherojų, kas formuoja klaidingą vaikų, jaunuolių ir net suaugusiųjų sampratą. Nenugalimi superherojai gyvena filmuose, o tikri – herojai, sąžiningai tarnaujantys tėvynei, įstatymams ir visuomenei, gyvenantys šalia mūsų, visai nepanašūs į televizijos brunkamas super nenugalimas žvaigždes…. Savigyna nėra kova, todėl įvykus nenumatytoms ekstremalioms aplinkybėms, labai svarbu ne kovoti, o apsiginti, o dar geriau, esant galimybei, saugiai pasitraukti.

Klubo Gintis instruktorius Egidijus papasakojo apie savigynai naudojamas parankines priemones kubotanas, jų panaudojimą. Vėliau buvo pristatyti įvairūs treniruočių peiliai – mediniai, guminiai, metaliniai. Tenka pažymėti, kad peilių tema jaunuolių tarpe labai populiari. Tai ne tik vienas dažniausiai buityje naudojamų daiktų, skirtas įvairiems darbams (pjauti, drožti), bet taip pat labai mėgiamų atributų jaunuolių kišenėse. Deja, tai ir viena dažniausiai pasitaikančiu grėsmių – užpuolimas peiliu. Vienas iš šio seminaro tikslų buvo per praktinius užsiėmimus, dirbant su mokomaisiais treniruočių peiliais, leisti pajusti jaunuoliams savo kailiu, koks tai pavojingas mirtinas ginklas gali būti ir kaip sunku nuo jo apsiginti: norėjosi sugriauti jų iliuzijas, priversti pamąstyti apie galimas neadekvačias žalas. Bendraudami su vaikais, visada akcentuojame žinių, įgūdžių, fizinio ir psichologinio pasirengimo svarbą. Būtina nuo mažumės sportuoti, būti aktyviems, sveikai gyventi ir kuo daugiau lavintis. Nes žinios ir įgūdžiai padidina visų mūsų šansus apsiginti ir išgyventi.

Norisi tikėti, kad išgirstos žinios buvo naudingos, o praktiniai užsiėmimai su treniruočių peiliais privers susimąstyti, kad nešiojantis peilį kišenėje ir tekus gintis nuo užpuoliko, lengva peržengti būtinos ginties ribas sunkiai ar net mirtinai sužalojant kitą asmenį, be to, peiliu ginkluotam užpuolikui geriau paklūsti, siekiant išsaugoti savo gyvybę, ar kitais būdais stengtis išvengti susidūrimo su juo, kadangi atakos peiliu dažniausiai baigiasi mirtinais sužeidimais.

Linkime, kad mūsų vaikai augtų saugūs, fiziškai ir psichologiškai stiprūs, mylintys ir gerbiantys savo tėvynę, šeimą ir kitus visuomenės narius, o esant būtinybei gebėtų tinkamai ginti savo šalį, save ar kito gyvybę.

Be to, norime pasidžiaugti, kad bendraudami ir šviesdami jauniausius mūsų visuomenės narius, propaguojame ir muitininko profesiją. Juk bendraudami su jaunimu, atsakome ne tik į jiems rūpimus klausimus savigynos temomis, bet taip pat pasakojame ką dirba muitinės pareigūnai, kodėl ši profesija tokia įdomi, patraukli, svarbi ir garbinga. Tikimės, kad jaunuoliai matydami stiprius, išprususius, atsidavusius ir dirbančius savo tėvynės labui bei gerovei pareigūnus, atėjus laikui norės tapti Lietuvos muitinės pareigūnais.

Vida,
Klubas Gintis
2015 m. liepos 19 d.