Mokiniams apie savigyną

Įgyvendindami klubo Gintis išsikeltą pagrindinį tikslą – neperžengiant būtinosios ginties ribų ir laikantis įstatymų reikalavimų, mokyti realios savigynos asmenis, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, rasės, religinių ar politinių pažiūrų, fizinės parengties ar įgūdžių, klubo instruktoriai dažnai dalyvauja įvairioms visuomenės grupėms skirtuose saugios gyvensenos renginiuose. Pabrėždami tai, jog visai nesvarbu koks renginyje dalyvaujančiojo tikslas – ar išmokti savigynos, ar tapti fiziškai stipresniu, ar įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, ar tiesiog gerai praleisti laiką kartu su bendraminčiais, klubo atstovai mielai dalijasi savo patirtimi ir žiniomis apie savigynos principus, technikas ir taktinius sprendimus.

« 10 »

Ypač mielai vykstama į susitikimus su mokiniais. Deja, bet vaikus, tikėdamiesi „lengvo grobio“, neretai kaip auką pasirenka įvairūs piktavaliai. Todėl užsiėmimų metu siekiama suteikti mokiniams žinių ir mokėjimų kaip saugoti savo turtą, kaip vengti įvairių užpuolimų ir kaip efektyviai gintis patyrus užpuolimą.

Šį kartą – fotoreportažas (žiūr. fotogaleriją) iš įvairių projektų, susitikimų, praktinių užsiėmimų, vykusių ar šiuo metu tebevykstančių Molėtų rajono mokyklose – Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje, Alantos technologijos ir verslo mokykloje, Molėtų gimnazijoje, Joniškio mokykloje – daugiafunkciniame centre.

2014 m. kovas